Vosaltres sou l'espectacle

Espais de Circ Saludables



En aquest taller participatiu, adreçat a totes les edats, es practiquen i ensenyem diverses disciplines

 

- Malabars: “Diàbolos, maces, plat xinès, pals diable, carioques, hula hops"

- Equilibris sobre objectes: monocicles, xanques, rulos americans i pedals, cable i bola

- Tallers de Xanques i Monocicles per adolescents, joves i grups familiars


 Concentració. Respira. Equilibri. Escolta el cos. Llença

Rep. Passa-ho. Salta. Gira. Fem el pallasso. Cau. Amunt. Seguim


Tallers de circ, puntuals, setmanals, mensuals, trimestrals, anuals.

 

Metodologia

Els participants al taller, disposen del material bàsic per investigar i ser autodidactes a través de la pròpia pràctica i observant a la resta de participants.

 

 

Ens agrada afegir un punt d'avituallament saludable amb sucs naturals, fruita i fruits secs per agafar força. Organització compartida.


Master Class de Circ

Objectius de l'activitat

 

- Viure el procés del circ

- Confiar en un mateix i en el grup, entorn, companys, equip, companyia.

- Gaudir de la més de quarantena de jocs malabars i equilibris.

Reconeixement del propi cos, rutines saludables.

- Descobrir les tècniques de circ- Desperta l'afany d'auto-superació

- Estimular la concentració

- Millorar la memòria

- Regenerar la creativitat

- Educar en valors i emocions.

 

El resultat és un espai ple de colors i moviment on tothom somriu, s'esforça i aprèn amb alegría.

 

Per a totes les edats: de P3 a ESO i Batxillerat. Formació per mestres.


 

*Activitat recomanada per a totes les edats. Menors de 6 anys millor acompanyats d'un adult. Gaudireu junts.

 

Muntatge 1h

Desmuntatge 30 min

 

Necessitats tècniques:

Aparcament per furgoneta

Espai on canviar-se amb serveis

Presa corrent  a menys de 25 metres i de 220Wts

7 Taules


Descarga
FITXA PEDAGÒGICA TALLER DE CIRC
taller de circ. fitxa pedagògica.pdf
Documento Adobe Acrobat 978.6 KB


ENGLISH

You wage the show

Spaces of Healthy Circus

 

In this participatory workshop, addressed to all the ages, practise  and teach several disciplines:

 

 

- *Malabars: “*Diàbolos, *maces, Chinese dish, sticks devil, *carioques, *hula *hops"

 

- Balances on objects: *monocicles, *xanques, *rulos American and pedals, cable and ball.

 

- Workshops of *Xanques and *Monocicles for teenage, young and familiar groups

 

 Concentration. Breathe. Balance. Listen the body. *Llença

 

Receive. Happen it. Jump. Tour. Do the clown. Fall. Up. We follow

 

Workshops of circus, punctual, weekly, monthly, quarterly, annual.

 

Methodology:

 

The participants to the workshop, have of the basic material to investigate and be *autodidactes through the own practical and observing to the rest of participants.

 

It likes us add a point of *avituallament healthy with natural juices, fruit and dry fruits to take quite a lot. Organisation shared.

 

*Master *Class Of Circus *jajaja

 

Aims of the activity:

 

- Live the process of the circus

 

- Trust a same and in the group, surroundings, companions, team, company.

 

- Enjoy the more than fortieth of games *malabars and balances.

 

- Recognition of the own body, healthy routines.

 

- Discover the technical of circus- Awake the *afany of *auto-*superació

 

- Stimulate the concentration

 

- Improve the memory

 

- Regenerate the creativity

 

- Educate in values and emotions.

 

The result is a full space of colours and movement where everybody smiles, strains and learns with *alegría. 

For all the ages: of *P3 to ESO and *Batxillerat. Formation for teachers.

 

*Activity recommended for all the ages. Minors of 6 better years accompanied of an adult. *Gaudireu Together.

 

Setting 1*h

 

*Desmuntatge 30 min.

 

Needed technical:

 

Parking for van

 

Space where change with services

 

Taken running  to less than 25 metres and of 220*Wts

 

7 Tables


SPANISH * CASTELLANO

Vosotros sois el espectáculo

Espacios de Circo Saludables

En este taller participativo, dirigido a todas las edades, se practican y enseñamos varias disciplinas:

- Malabares, diabolos, mazas, plato chino, palos diablo, cariocas y hula hops

- Equilibrios sobre objetos: monociclos, zancos, rulos americanos y pedales, cable y bola.

- Talleres de Zancos y Monociclos por adolescentes, jóvenes y grupos familiares

Concentración. Respira. Equilibrio. Escucha el cuerpo. Tira

Recibe. Pásalo. Salta. Gira. Hagamos el payaso. Madriguera. Arriba. Seguimos

Talleres de circo, puntuales, semanales, mensuales, trimestrales, anuales.

Metodología:

Los participantes al taller, disponen del material básico para investigar y ser autodidactos a través de la propia práctica y observando al resto de participantes.

Nos gusta añadir un punto de avituallamiento saludable con zumos naturales, fruta y frutos secos para coger fuerza. Organización compartida.

Master Class de Circo jajaja

Objetivos de la actividad:

- Vivir el proceso del circo

- Confiar en un mismo y en el grupo, en torno, compañeros, equipo, compañía.

- Disfrutar de los juegos malabares y equilibrios.

- Reconocimiento del propio cuerpo, rutinas saludables.

- Descubrir las técnicas de circo- Despierta el afán de auto-superación

- Estimular la concentración

- Mejorar la memoria

- Regenerar la creatividad

- Educar en valores y emociones.

El resultado es un espacio lleno de colores y movimiento donde todo el mundo sonríe, se esfuerza y aprende con alegría.

Para todas las edades: de P3 a ESO y Bachillerato. Formación por maestras.

 

Actividas recomendada para todas las edades. Menores de 6 años mejor acompañados de un adulto. Disfrutaréis juntos.

Montaje 1h

Desmontaje 30 min

Necesidades técnicas:

Parquing para 1 furgoneta

Espacio donde cambiarse con servicios

Tomada corriendo a menos de 25 metros y de 220 wts

7 Mesas